Imes icore

Milling burs

Imes icore-140/245/250/350/550/750) 

Fraises ——Imes icore (imes icore-140/150/245/250) Fraiseuse
Fraises ——Imes icore (imes icore-140/150/245/250) Fraiseuse
Fraises ——Imes icore (imes icore-140/150/245/250) Fraiseuse
Fraises ——Imes icore (imes icore-140/150/245/250) Fraiseuse
Fraises ——Imes icore (imes icore-140/150/245/250) Fraiseuse
Fraises ——Imes icore (imes icore-140/150/245/250) Fraiseuse

Fraises ——Imes icore (imes icore-140/150/245/250) Fraiseuse

$15.00
Fraises de fraisage——Imes icore(imes icore-350/550/750)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Imes icore(imes icore-350/550/750)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Imes icore(imes icore-350/550/750)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Imes icore(imes icore-350/550/750)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Imes icore(imes icore-350/550/750)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Imes icore(imes icore-350/550/750)Fraiseuse

Fraises de fraisage——Imes icore(imes icore-350/550/750)Fraiseuse

$25.00

VHF

Milling burs

VHF-K3/K4/N4/S1/S2/K5/K5+

Fraises de fraisage——VHF(S2 K5+ R5)Fraiseuse
Fraises de fraisage——VHF(S2 K5+ R5)Fraiseuse
Fraises de fraisage——VHF(S2 K5+ R5)Fraiseuse
Fraises de fraisage——VHF(S2 K5+ R5)Fraiseuse
Fraises de fraisage——VHF(S2 K5+ R5)Fraiseuse
Fraises de fraisage——VHF(S2 K5+ R5)Fraiseuse

Fraises de fraisage——VHF(S2 K5+ R5)Fraiseuse

$20.00
Fraises——VHF(VHF N4+ Z4)Fraiseuse
Fraises——VHF(VHF N4+ Z4)Fraiseuse
Fraises——VHF(VHF N4+ Z4)Fraiseuse
Fraises——VHF(VHF N4+ Z4)Fraiseuse
Fraises——VHF(VHF N4+ Z4)Fraiseuse
Fraises——VHF(VHF N4+ Z4)Fraiseuse

Fraises——VHF(VHF N4+ Z4)Fraiseuse

$25.00
Fraises - Fraiseuse VHF (VHF K3 K4)
Fraises - Fraiseuse VHF (VHF K3 K4)
Fraises - Fraiseuse VHF (VHF K3 K4)
Fraises - Fraiseuse VHF (VHF K3 K4)
Fraises - Fraiseuse VHF (VHF K3 K4)
Fraises - Fraiseuse VHF (VHF K3 K4)

Fraises - Fraiseuse VHF (VHF K3 K4)

$15.00

Wieland

Milling burs

Wieland Zenotec-select/mini

Fraises de fraisage——Wieland(Wieland Zenotec select)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Wieland(Wieland Zenotec select)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Wieland(Wieland Zenotec select)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Wieland(Wieland Zenotec select)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Wieland(Wieland Zenotec select)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Wieland(Wieland Zenotec select)Fraiseuse

Fraises de fraisage——Wieland(Wieland Zenotec select)Fraiseuse

$20.00
Fraises de fraisage——Wieland(Wieland Zenotec Mini)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Wieland(Wieland Zenotec Mini)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Wieland(Wieland Zenotec Mini)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Wieland(Wieland Zenotec Mini)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Wieland(Wieland Zenotec Mini)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Wieland(Wieland Zenotec Mini)Fraiseuse

Fraises de fraisage——Wieland(Wieland Zenotec Mini)Fraiseuse

$15.00

Zirkon zahn

Milling burs

Zirkon zahn-Zirkograph 025 ECO/3mm/6mm

Fraises de fraisage——Zirkonzahn(6mm)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Zirkonzahn(6mm)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Zirkonzahn(6mm)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Zirkonzahn(6mm)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Zirkonzahn(6mm)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Zirkonzahn(6mm)Fraiseuse

Fraises de fraisage——Zirkonzahn(6mm)Fraiseuse

$28.00
Fraises de fraisage——Zirkonzahn(3mm)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Zirkonzahn(3mm)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Zirkonzahn(3mm)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Zirkonzahn(3mm)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Zirkonzahn(3mm)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Zirkonzahn(3mm)Fraiseuse

Fraises de fraisage——Zirkonzahn(3mm)Fraiseuse

$15.00
Fraises de fraisage——Zirkonzahn(Zirkograph 025 ECO)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Zirkonzahn(Zirkograph 025 ECO)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Zirkonzahn(Zirkograph 025 ECO)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Zirkonzahn(Zirkograph 025 ECO)Fraiseuse

Fraises de fraisage——Zirkonzahn(Zirkograph 025 ECO)Fraiseuse

$15.00

Amann Girrbach

Milling burs

Motion2/Matik/Mikro 4X/Mikro 5X/Mikro IC

Fraises de fraisage——Amann Girrbach(Motion 2 Matik)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Amann Girrbach(Motion 2 Matik)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Amann Girrbach(Motion 2 Matik)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Amann Girrbach(Motion 2 Matik)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Amann Girrbach(Motion 2 Matik)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Amann Girrbach(Motion 2 Matik)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Amann Girrbach(Motion 2 Matik)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Amann Girrbach(Motion 2 Matik)Fraiseuse

Fraises de fraisage——Amann Girrbach(Motion 2 Matik)Fraiseuse

$20.00
Fraises de fraisage——Amann Girrbach(Mikro 4X Mikro 5X)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Amann Girrbach(Mikro 4X Mikro 5X)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Amann Girrbach(Mikro 4X Mikro 5X)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Amann Girrbach(Mikro 4X Mikro 5X)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Amann Girrbach(Mikro 4X Mikro 5X)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Amann Girrbach(Mikro 4X Mikro 5X)Fraiseuse

Fraises de fraisage——Amann Girrbach(Mikro 4X Mikro 5X)Fraiseuse

$20.00
Fraises de fraisage——Amann Girrbach(Mikro IC)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Amann Girrbach(Mikro IC)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Amann Girrbach(Mikro IC)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Amann Girrbach(Mikro IC)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Amann Girrbach(Mikro IC)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Amann Girrbach(Mikro IC)Fraiseuse

Fraises de fraisage——Amann Girrbach(Mikro IC)Fraiseuse

$25.00
Milling burs——UP3D Milling Burs P52/P53 CAD CAM For Zirconia /PMMA
Milling burs——UP3D Milling Burs P52/P53 CAD CAM For Zirconia /PMMA
Milling burs——UP3D Milling Burs P52/P53 CAD CAM For Zirconia /PMMA
Milling burs——UP3D Milling Burs P52/P53 CAD CAM For Zirconia /PMMA
Milling burs——UP3D Milling Burs P52/P53 CAD CAM For Zirconia /PMMA
Milling burs——UP3D Milling Burs P52/P53 CAD CAM For Zirconia /PMMA

Milling burs——UP3D Milling Burs P52/P53 CAD CAM For Zirconia /PMMA

$25.00

Roland

Milling burs

DWX-4/DWX-50/DWX-51/DWX-52

Fraises de fraisage——Roland(DWX-4 DWX-50 DWX-51 DWX-52)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Roland(DWX-4 DWX-50 DWX-51 DWX-52)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Roland(DWX-4 DWX-50 DWX-51 DWX-52)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Roland(DWX-4 DWX-50 DWX-51 DWX-52)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Roland(DWX-4 DWX-50 DWX-51 DWX-52)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Roland(DWX-4 DWX-50 DWX-51 DWX-52)Fraiseuse

Fraises de fraisage——Roland(DWX-4 DWX-50 DWX-51 DWX-52)Fraiseuse

$20.00
Fraises de fraisage——Roland(DWX-4W DWX-42W)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Roland(DWX-4W DWX-42W)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Roland(DWX-4W DWX-42W)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Roland(DWX-4W DWX-42W)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Roland(DWX-4W DWX-42W)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Roland(DWX-4W DWX-42W)Fraiseuse

Fraises de fraisage——Roland(DWX-4W DWX-42W)Fraiseuse

$25.00

Sirona(cerec)

Milling burs

MC X5/CEREC 3/MC X/MC XL

Fraises de fraisage——Sirona(MC X MC XL)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Sirona(MC X MC XL)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Sirona(MC X MC XL)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Sirona(MC X MC XL)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Sirona(MC X MC XL)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Sirona(MC X MC XL)Fraiseuse

Fraises de fraisage——Sirona(MC X MC XL)Fraiseuse

$25.00
Fraises de fraisage——Sirona(MCX5)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Sirona(MCX5)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Sirona(MCX5)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Sirona(MCX5)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Sirona(MCX5)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Sirona(MCX5)Fraiseuse

Fraises de fraisage——Sirona(MCX5)Fraiseuse

$20.00
Fraises——Sirona(Cerec 3)Fraiseuse
Fraises——Sirona(Cerec 3)Fraiseuse
Fraises——Sirona(Cerec 3)Fraiseuse
Fraises——Sirona(Cerec 3)Fraiseuse

Fraises——Sirona(Cerec 3)Fraiseuse

$15.00

Arum

Milling burs

5X-400 5X-300 4X-300 5X-200 4X-100 5X-450 4X-450

Fraises de fraisage —— Arum (5X-200 4X-100 5X-450 4X-450) Fraiseuse
Fraises de fraisage —— Arum (5X-200 4X-100 5X-450 4X-450) Fraiseuse
Fraises de fraisage —— Arum (5X-200 4X-100 5X-450 4X-450) Fraiseuse
Fraises de fraisage —— Arum (5X-200 4X-100 5X-450 4X-450) Fraiseuse
Fraises de fraisage —— Arum (5X-200 4X-100 5X-450 4X-450) Fraiseuse
Fraises de fraisage —— Arum (5X-200 4X-100 5X-450 4X-450) Fraiseuse

Fraises de fraisage —— Arum (5X-200 4X-100 5X-450 4X-450) Fraiseuse

$25.00
Fraises de fraisage —— Arum (5X-400 5X-300 4X-300) Fraiseuse
Fraises de fraisage —— Arum (5X-400 5X-300 4X-300) Fraiseuse
Fraises de fraisage —— Arum (5X-400 5X-300 4X-300) Fraiseuse
Fraises de fraisage —— Arum (5X-400 5X-300 4X-300) Fraiseuse
Fraises de fraisage —— Arum (5X-400 5X-300 4X-300) Fraiseuse
Fraises de fraisage —— Arum (5X-400 5X-300 4X-300) Fraiseuse

Fraises de fraisage —— Arum (5X-400 5X-300 4X-300) Fraiseuse

$25.00

Yena

Milling burs

D14 D15 D43 D40 DC40

Fraises de fraisage——Yena(D14 D15 D40 D43 DC40)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Yena(D14 D15 D40 D43 DC40)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Yena(D14 D15 D40 D43 DC40)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Yena(D14 D15 D40 D43 DC40)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Yena(D14 D15 D40 D43 DC40)Fraiseuse
Fraises de fraisage——Yena(D14 D15 D40 D43 DC40)Fraiseuse

Fraises de fraisage——Yena(D14 D15 D40 D43 DC40)Fraiseuse

$20.00

Vu récemment